Stuur door

Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden

Cash bij Flash
Maak gratis kans op extra vakantiecash!

Algemene actievoorwaarden

 1. De actie Cash bij Flash 2019 (de ‘Actie’) wordt aangeboden door JVH gaming & entertainment B.V., Europalaan 26, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch.
 2. Deze Algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie.
 3. De Actie heeft tot doel de promotie van de vestigingen die handelen onder de naam Flash Casino’s en heeft te gelden als een promotioneel kansspel.

 

Duur

Deze Actie loopt van 20 mei 2019 tot en met 5 juni 2019 (de ‘Actieperiode’)

Deelname       

 1. Deelname aan de Actie is gratis en alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 2. Tijdens de Actieperiode krijgen gasten van een Flash Casino’s bij binnenkomst een deelnamelot.
 3. Deze deelnameloten kunnen tot en met 5 juni 2019 verkregen worden.
 4. Om deel te kunnen nemen aan de loterij dienen gasten hun lot vóór de trekking op 5 juni 2019 – 20.00 uur in te leveren bij een vestiging van Flash Casino’s.
 5. Inleveren van de deelnameloten kan op 5 juni 2019 vanaf 18.00 uur.
 6. Iedere gast kan gedurende de actieperiode maximaal 1 lot per dag ontvangen. Er geldt geen maximum voor het aantal in te leveren loten per gast.
 7. Alleen gasten die op rechtmatige wijze een lot hebben ontvangen, kunnen deelnemen aan de Actie.
 8. Personen jonger dan 18 of 21 jaar, afhankelijk van de toegangsleeftijd van een Flash Casino’s vestiging, personen met een entreeverbod, medewerkers en familieleden van JVH gaming & entertainment B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen en personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.
 9. Personen die in strijd handelen met de Algemene actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname en/of het recht op een prijs.

 

Prijzen

 1. Op de Trekkingsavond worden cheques verloot onder de ingeleverde deelnameloten.
 2. Per vestiging van Flash Casino’s wordt de volgende prijzenpot verloot:

 

Alkmaar FC                                          € 1.000

Amsterdam Fortuna FC  /Palacio FC      € 1.000

Apeldoorn Arnhemseweg FC                 € 750

Apeldoorn Beekpark FC                        € 750

Arnhem FC                                           € 1.000

Assen FC                                             € 1.000

Boxmeer FC                                         € 500

Bussum FC                                          € 1.000

Coevorden FC                                      € 500

Cuijk FC                                               € 750

Dordrecht FC                                        € 1.000

Haarlem FC                                          € 1.000

Hilvarenbeek FC                                   € 500

Hoofddorp Kruisweg FC                        € 1.000

Hoogezand FC                                     € 1.000

Joure FC                                              € 500

Lemmer FC                                          € 500

Lisse FC                                               € 750

Meijel FC                                              € 500

Rhenen FC                                           € 500

Rotterdam Krabbendijkehof FC             € 1.500

Sassenheim FC                                    € 1.000

Sneek FC                                             € 500

Steenwijk FC                                        € 500

Veendam FC                                        € 750

Veghel FC                                            € 1.000

Velsen FC                                            € 1.000

Venray FC                                            € 750

Wanneer de gast van het winnende lot niet aanwezig is, wordt een nieuw lotnummer getrokken. 

Klachtenprocedure

 1. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Bent u van mening dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze Gedragscode dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen. Stuur uw klacht naar: kwaliteit@jvh.nl óf per post:

Flash Casino’s

T.a.v. Quality & Compliance

Postbus 2156

5202 CD ‘s-Hertogenbosch

 1. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 

• Uw naam, adres, telefoon en/of email.

• Een duidelijke omschrijving van uw klacht.

• De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats).

 1. 3.     U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten uw gegevens niet compleet zijn en/of ontbreken trachten wij altijd met u in contact te treden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken na bevestiging af te wikkelen. Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling Quality & Compliance en/of Juridische Zaken. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl) wenden.

 

Tot slot

 1. JVH gaming & entertainment B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten; enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie of enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
 2. JVH gaming & entertainment B.V. is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie wordt hiervan melding gedaan op www.flashcasinos.nl.
 3. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door het operationele management van JVH gaming & entertainment B.V.
 4. JVH gaming & entertainment B.V. zal, waar van toepassing, op gewonnen prijzen kansspelbelasting afdragen.
 5. Door deel te nemen aan de Actie verklaart deelnemer akkoord te gaan met - en kennis te hebben genomen van - de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te raadplegen op de website www.flashcasinos.nl en zijn bij elke vestiging in hardcopy verkrijgbaar.
 6. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele suggesties of klachten kunnen worden gemaild naar kwaliteit@jvh.nl.