Stuur door

Klachtenprocedure

Onze acties in de casino’s zijn in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Bent u van mening dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze Gedragscode dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen.

Stuur uw klacht naar: kwaliteit@jvh.nl

óf per post:

Flash Casino's
T.a.v. kwaliteit
Postbus 2156
5202 CD ‘s-Hertogenbosch

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen behandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Uw naam, adres, telefoon en/of email.
  • Een duidelijke omschrijving van uw klacht.
  • De specifieke actie waar uw klacht over gaat (naam, datum en plaats)

U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn nemen wij de klacht in behandeling en houden wij u schriftelijk op de hoogte van de afwikkeling van de klacht. Mochten u gegevens niet compleet zijn en/of ontbreken trachten wij altijd met u in contact te treden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken na bevestiging af te wikkelen. 

Uw klacht wordt behandeld door onze afdeling kwaliteit. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet juist is afgehandeld dan kunt u zich tot de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl) wenden.